Kraftkollektivet

Har du sett bilder av søppelberg med klær og tekstiler i Atacama-ørkenen i Chile? For ikke å snakke om de ubegripelige mengdene plast som havner i verdenshavene og til slutt i levende organismer, vår egen kropp inkludert?

Om vi skal klare å snu forbrukstrenden, må vi i langt større grad reparere de tingene vi skaffer oss når de går i stykker. Vi må gi gjenstandene lengre levetid. Tilgangen på reparasjons-tjenester har blitt mindre og mindre de siste årene, det lønner seg ofte ikke for produsenter å reparere framfor å levere ny vare.

Kraftkollektivet er et lite bidrag i denne sammenhengen. Her kan du finne reparasjons- og restaureringstjenester. Flere vil komme til etter hvert. Her er det også muligheter for deg som ønsker å ha en liten biinntekt eller utnytte restarbeidsevne.

Om du sitter med ferdigheter og kunnskaper om ulike varegrupper som du kan bistå med å reparere, så ta gjerne kontakt på post@reskap.no. 

 

Sofa trukket om av møbeltapetserer Solveig Flor.